Audyt IT

Audyt IT jest procesem zbierania i oceniania informacji w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji.

Czy jesteś pewien, że Twoja sieć jest poprawnie skonfigurowana?

Czy masz gwarancję, że nikt niepowołany nie ma do niej dostępu?

Czy wiesz jakie programy instalują pracownicy na swoich komputerach?

Jeżeli choć na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś NIE, to znak, że przydałby Ci się audyt IT.

Podczas przeprowadzania audytu dokonujemy przeglądu sprzętu informatycznego, narzędzi, sieci komputerowych oraz używanego oprogramowania. W ten sposób otrzymujecie Państwo pełną i rzetelną informacje o stanie faktycznym swojej infrastruktury IT. Każdy audyt kończymy raportem - otrzymają Państwo dokładną specyfikację dokonanego przeglądu wraz z wnioskami oraz sugestiami specjalistów.
W przypadku stwierdzenia konieczności rozbudowy infrastruktury, dostarczymy zawsze dwa scenariusze działania: minimalny oraz optymalny.

To Państwo, na podstawie naszych sugestii, podejmiecie decyzję o skali inwestycji.

Na dobry początek współpracy, wszystkim naszym klientom, którzy zdecydują się na umowę abonamentową proponujemy bezpłatny audyt IT - sprawdźmy czy możesz spać spokojnie!

Dwa scenariusze audytu

Po pierwsze jako usługę główną, skierowaną do firm, które potrzebują niezależnej i rzetelnej diagnozy swojej infrastruktury IT, polityki bezpieczeństwa lub legalności oprogramowania.

W tym przypadku jest to usługa płatna a jej koszt zależy od indywidualnej wyceny na podstawie wielkości i rodzaju infrastruktury klienta.
ZAMAWIAM WYCENĘ AUDYTU

Drugą opcją jest bezpłatny audyt IT prowadzony jako usługa towarzysząca rozpoczynanej właśnie współpracy w zakresie opieki informatycznej. W tym przypadku zarówno audyt wstępny, jak i wszystkie kolejne przeprowadzane są bezpłatnie w ramach zawartej umowy, niezależnie od wielkości i rodzaju infrastruktury klienta.
ZAMAWIAM BEZPŁATNY AUDYT