Audyt IT

Audyt IT jest procesem zbierania i oceniania informacji w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji.

Czy jesteś pewien, że Twoja sieć jest poprawnie skonfigurowana?

Czy masz gwarancję, że nikt niepowołany nie ma do niej dostępu?

Czy wiesz jakie programy instalują pracownicy na swoich komputerach?

Jeżeli choć na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś NIE, to znak, że przydałby Ci się audyt IT.

Podczas przeprowadzania audytu dokonujemy przeglądu sprzętu informatycznego, narzędzi, sieci komputerowych oraz używanego oprogramowania. W ten sposób otrzymujecie Państwo pełną i rzetelną informacje o stanie faktycznym swojej infrastruktury IT. Każdy audyt kończymy raportem - otrzymają Państwo dokładną specyfikację dokonanego przeglądu wraz z wnioskami oraz sugestiami specjalistów.
W przypadku stwierdzenia konieczności rozbudowy infrastruktury, dostarczymy zawsze dwa scenariusze działania: minimalny oraz optymalny.

To Państwo, na podstawie naszych sugestii, podejmiecie decyzję o skali inwestycji.

ZAMAWIAM WYCENĘ AUDYTU